Tom kho, hai san kho

Tom kho, hai san kho

Tom kho, hai san kho

  1. Cá Chỉ Vàng khô
  2. Cá Chỉ Vàng khô
    [Mã số : CVK Size 4-5cm]

    Giá:  Vui lòng gọi

    Cá Chỉ Vàng khô được đánh bắt và sản xuất tại các vùng miền Trung Việt Nam.

Màu sắc tự nhiên, Hương vị ngọt ngào.

Copyright © 2011-2012 Viseafoods.com