Tom kho, hai san kho

Tom kho, hai san kho

Tom kho, hai san kho

  1. Cá cơm khô
  2. Cá cơm khô
    [Mã số : CCK Size 3-4cm]

    Giá:  Vui lòng gọi

    Cá cơm khô được đánh bắt tại miền Trung, Việt Nam.
Cá cơm khô Hương vị thơm ngon, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Copyright © 2011-2012 Viseafoods.com