Tom kho, hai san kho

Tom kho, hai san kho

Tom kho, hai san kho

  1. Ruốc khô
  2. Ruốc khô
    [Mã số : RK 500]

    Giá:  Vui lòng gọi

    Ruốc khô được đánh bắt và phơi khô tại biển miền Trung có màu sắc đỏ hồng tự nhiên và khác biệt với Ruốc khô tại các vùng biển miền Tây có màu sắc trắng sữa. Ruốc khô giàu chất dinh dưỡng được các cư dân châu Á ưa chuộng và đặc biệt là cư dân Nhật Bản rất ưa thích trong các món ăn hàng ngày.

Ruốc khô miền Trung được sản xuất theo qui trình và tiêu chuẩn xuất khẩu vào Nhật Bản.

Copyright © 2011-2012 Viseafoods.com